BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/2014/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHUẨN...
  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC OXFORD UNIVERSITY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT    ...
          Nếu ai có ý định thi chứng chỉ tin học theo thông tư số 03 – tên gọi chính xác và cụ thể của loại chứng chỉ này là Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,...
Có một học viên đi thi xong tin học ứng dụng cơ bản (TT03) về khóc nức nở và sướt mướt kể cho chúng tôi nghe như sau: Chỉ vì đến phòng thi hơi sát giờ, cùng với đó là...
tin học mới nhất
Cấu trúc đề thi tin học theo chuẩn mới hiện nay (tin học theo thông tư 03 của Bộ thông tin và Truyền thông) Nhiều bạn băn khoăn thi tin học trình độ A, B ứng dụng văn phòng trước...