CHỨNG CHỈ TIN HỌC VÀ TIẾNG ANH THI & CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC CƠ BẢN THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT- BTTTT NGÀY 11/03/2014 Căn cứ vào thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT–BTTTT giữa Bộ Giáo Dục & Đào Tạo với...
Lựa chọn tin học ứng dụng A hay B? Cái nào cao hơn cái nào? Cái nào cao hơn cái nào? Chứng chỉ tin học hiện nay vô cùng quan trọng trong công việc cũng như đời sống nhưng nhiều...
chứng chỉ tin học
Chứng chỉ tin học có thời hạn bao lâu? Chứng chỉ tin học theo TT03 về chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT có thời hạn 1 năm, 2 năm hay 3 năm … Liệu thời gian tới bạn chuẩn bị...
“Chứng chỉ tin học nhanh” tại Hà Nội Bạn đang muốn có “chứng chỉ tin học nhanh” nhưng phải là “phôi thật”, “bằng thật” của Bộ theo TT03. Bạn nghĩ đến mua chứng chỉ mà không cần học và thi...
Chứng chỉ tin học để xin việc Bạn có biết là chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay đã xâm nhập vào tất cả lĩnh vực. Việc bạn đã sở hữu cho mình chứng chỉ tin học...