Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái, Quảng Ninh thông báo tuyển dụng chức danh Phó trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố như sau:

Nguồn tin: mongcai.gov.vn