Cấu trúc bài thi tin học theo thông tư 03/2014 – BTTTT

Những đối tượng học viên, sinh viên, cán bộ, công nhân viên trong cơ quan nhà nước và những người làm việc tại các doanh nghiệp đã biết thông tin bắt buộc phải có chứng chỉ CNTT theo thông tư 03 để phục vụ yêu cầu trong công việc hay chưa?

Bắt đầu từ ngày 10/8/2016, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo với Bộ Thông Tin Truyền Thông quy định về việc thi, cấp chứng chỉ công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực.

Cấu trúc bài thi tin học theo thông tư 03/2014 - BTTTT

Chuẩn chứng chỉ tin học bộ giáo dục công nhận đối với đầu ra các trường đại học. Từ đó chứng chỉ tin học gồm 6 module cơ bản và 9 module nâng cao là chứng chỉ tin học là mới dùng để thi công chức, bổ sung hồ sơ xin việc, thay thế cho chứng chỉ tin học cũ vẫn dùng và chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương với thông tư 03/2014/TT-BTTTT quy định.

1. Về cấu trúc bài thi:

Để lấy được chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin học viên sẽ tham gia và hoàn thành 3 bài thi trên máy lý thuyết 50%  thời gian 30 phút và thực hành chiếm 50% thời gian 60 phút.

2. Thời hạn của chứng chỉ tin học

Không giống như chứng chỉ tin học A,B,C chứng chỉ tin học theo thông tư 03/2014- BTTTT có giá trị vô thời hạn.

3. Hình thức cấp chứng chỉ tin học:

Ngay sau khi hoàn thành bài thi, hệ thống online sẽ chấm điểm và  các bạn sẽ được biết ngay số điểm của mình có đạt để lấy được chứng chỉ tin học  hay không? Trong vòng 07 ngày các bạn sẽ nhận được chứng chỉ do trung tâm có thẩm quyền và uy tín được bộ giáo dục cấp phép.

Vậy, để lấy chứng chỉ tin học  ngoài những kiến thức bạn nắm trắc thì bạn cần lựa chọn những trung tâm uy tín để tổ chức và ôn tập cho bạn đúng trọng tâm mà bài thi hướng tới.4

Với nhưng chia sẻ ở trên trung tâm hi vọng các bạn phần nào hiểu được cấu trúc bài thi tin học theo thông tư 03/2014 !