Chứng chỉ A, B, C của Bộ Giáo dục có còn hiệu lực?

Hiện nay, Trung tâm Tin học –  Ngoại ngữ  nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn học về Chứng chỉ A, B, C của Bộ Giáo dục.

Khi các bạn nhận được công văn từ cơ quan, đơn vị yêu cầu hoàn thiện đầy đủ hồ sơ về tin học, ngoại ngữ thì lúc đó mọi người mới đi tìm hiểu về nó. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết hết về nhưng  thông tin về hai loại chứng chỉ này. Hôm nay, Trung tâm sẽ giúp các bạn tháo gỡ những thắc mắc đó.

Chứng chỉ Tin học A,B, C của Bộ Giáo dục đã chính thức hết giá trị từ ngày 10/08/2016. Theo thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin thì chứng chỉ A, B,C chính thức không còn giá trị từ ngày 10/08/2016 khi thông tư này có hiệu lực. Như vậy, các bạn không phải thắc mắc gì nữa nhé!

Chứng chỉ A, B, C của Bộ Giáo dục có còn hiệu lực?