Chứng chỉ tin học có thời hạn bao lâu?

Chứng chỉ tin học theo TT03 về chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT có thời hạn 1 năm, 2 năm hay 3 năm … Liệu thời gian tới bạn chuẩn bị thi lấy chứng chỉ nhưng đến 2 năm nữa mới cần đến thì còn hiệu lực không? Vậy, trong bài này sẽ giải đáp thắc mắc chứng chỉ tin học có thời hạn bao lâu?

Thời hạn quy định của chứng chỉ tin học

Do chứng chỉ tin học là một vật không thể thiếu để hoàn thiện hồ sơ xin việc nên việc quan tâm nó có thời hạn bao lâu là điều đáng quan tâm của tất cả các học viên khi đến đăng kí học ở trung tâm

Đối với chứng chỉ A,B,C như trước đây đã quy định dừng cấp sau ngày 10/8/2016, những ai đang sở hữu chứng chỉ A,B,C có thể phải thực hiện chuyển đổi sang chứng chỉ theo TT03 hiện nay

Còn chứng chỉ tin học do trung tâm cung cấp không phải là phôi của BGD sẽ tùy thuộc vào nhà tuyển dụng

Hầu như, chứng chỉ đó không có giá trị cao nhất là trong kì thi tuyển công chức hay đi xin việc ở các công ty lớn

Hiện nay, trên cả nước đang thực hiện nghiêm túc đồng bộ chuẩn CNTT theo TT03 để phù hợp với sự thay đổi của công nghệ số nhiều tính năng mới được cập nhập

>>>  Xem thêm chứng chỉ tin học giả để cảnh giác

Về giá trị thời gian sử dụng Bộ chưa quy định về vấn đề thời gian bao lâu nên chứng chỉ tin học có giá trị lâu dài hay được coi là chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn

Vậy, sau 1-2 năm thậm chí lâu hơn nữa thì chứng chỉ theo chuẩn TT03 được các trung tâm uy tín cấp phép thì bạn vẫn sử dụng bình thường mà không phải đi học và thi lại