Chứng chỉ tin học và tiếng anh để thi công chức – Trung tâm T&G

Điều kiện thi công chức đã được nêu rất rõ trong nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010. Tuy nhiên còn rất nhiều bạn còn chưa hiểu rõ hoặc còn vướng mắc. Vậy có cần chứng chỉ tin học và tiếng anh để thi công chức hay không?

Người đăng ký tham dự tuyển dụng công chức, viên chức phải có đủ các điều kiện theo quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức, các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên; trong đó cần thực hiện đúng các quy định mới và chứng chỉ tin học, tiếng anh, chứng chỉ quản lý quốc gia theo ngạch đối với công chức, chứng chỉ bồi bổ tiêu chuẩn chức danh nghề đối với nhân viên.

CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH

Chứng chỉ tin học và tiếng anh

Tùy thuộc vào đơn vị bạn thi yêu cầu ngoại ngữ gì thì cần chứng chỉ tương ứng. Nếu với tiếng anh sẽ quy định chứng chỉ A2 trở lên nằm trong khung 6 bậc năng lực ngoại ngữ: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Vậy có tức thị chỉ cần thi chứng chỉ A2 là đủ chứ không cần các trình độ cao hơn.

CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Có thể dùng chứng chỉ tin học quốc tế IC3, đây là chứng chỉ quốc tế của Mỹ. Hoặc dễ hơn có thể dùng chứng chỉ tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 do Việt Nam cấp.

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGẠCH

Bắt đầu từ năm 2016, thi công chức và nâng ngạch chuyên viên cần phải có chứng chỉ quản lý quốc gia theo ngạch chuyên viên đối với công chức. Theo công văn số 1814/SNV-ĐTBDTD ngày 28/07/2016.

Đào tạo và thi cấp các loại chứng chỉ đi kèm để thi công chức: Chứng chỉ tin học IC3, tin thông tư 03, B1, B2, chứng chỉ văn thư lưu trữ, chứng chỉ chuyên viên, chuyên viên chính

Để được tham vấn và tương trợ vui lòng liên can số điện thoại: 0987.598.444 ( cô Vân)