FROM CHỨNG CHỈ TIN HỌC CỦA BỘ GIÁO DỤC MỚI NHẤT 2018

Mẫu chứng chỉ tin học mới nhất của Bộ giáo dụ hiện nay là mẫu nào. Đó là tin học theo TT03 hay còn được gọi là Ứng dụng CNTT. Giữa hàng ngàn cơ sở cấp chứng chỉ tin học mọc lên như nấm ở Hà Nội, và nơi nào cũng quảng cáo là nơi cấp chứng chỉ tin học mẫu của Bộ Giáo Dục thật?

Làm cho người thi và người cần chứng chỉ hoang mang không biết cái nào là thật là giả?

Chính vì vậy Bộ Giáo Dục đã ban hành thông tư, quyết định số Số: 33/2007/QĐ-BGDĐT hướng dẫn các cơ sở có đủ thẩm quyền cấp chứng chỉ tin học để áp dụng và làm theo

 Trong đó nêu rõ thống nhất sử dụng mẫu chứng chỉ tin học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và thực hiện quản lý

Đồng thời thu hồi và không chấp nhận chứng chỉ  không theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo do các cơ sở không có giấy phép và điều kiện được cấp

Về mẫu chứng chỉ tin học của Bộ Giáo Dục phải đáp ứng được nội dung chung về:

  1. Tiêu đề gồm:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  1. Tên văn bằng chứng chỉ theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này
  2. Tên của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ.
  3. Họ, tên, chữ đệm, ngày tháng năm sinh; nơi sinh; giới tính, dân tộc của người được cấp văn bằng, chứng chỉ.
  4. Năm tốt nghiệp của người được cấp văn bằng, chứng chỉ.
  5. Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ.
  6. Địa danh (tỉnh, thành phố nơi cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đặt trụ sở chính), ngày tháng năm cấp văn bằng, chứng chỉ; tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ và đóng dấu theo quy định

 Chứng chỉ tin học mới nhất 2018

Trong đó,  Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất in phôi văn bằng, chứng chỉ theo số lượng do các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ đăng ký

Các cơ quan quản lý được cấp chứng chỉ theo đúng mẫu của Bộ Giáo Dục phải chịu trách nhiệm trước Bộ và Pháp Luật nếu vi phạm về làm bằng sai và giả, không có phôi thật thì phải chịu trách nhiệm hình sự

Chính vì vậy, khi các bạn có nhu cầu tìm mua các chứng chỉ tin học nói riêng và các chứng chỉ khác nói chung phải tìm hiểu thật kỹ để tránh gây hậu quả bị “ lừa” mua chứng chỉ như nhiều trường hợp đã dính phải

 >>>> Click ngay để lấy ngay tin học

Liên hệ: 0987.598.444 ( Ms. Mây) để được tư vấn cụ thể