1.Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin là gì ?

     Là Chứng chỉ Quốc gia, chứng nhận kỹ năng sử dụng CNTT đúng theo Chuẩn do Bộ thông tin và Truyền thông quy định, được ban hành tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Đây là loại chứng chỉ mới và được chia là 2 cấp độ: cơ bản và nâng cao

2. Những đối tượng được thi chứng chỉ ?

     Bất kì đối tượng nào có nhu cầu về chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin đều có thể đi đăng kí thi để được cấp.

3. Cần làm bao nhiêu bài để đạt được cấp độ cơ bản ?

     Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT quy định Chứng chỉ cơ bản bao gồm 6 Module:
– Những hiểu biết cơ bản về CNTT (IU01)
– Sử dụng máy tính cơ bản (IU02)
– Soạn thảo văn bản với MS Word (IU03)
– Sử dụng bảng tính với MS Excel (IU04)
– Trình chiếu với MS Power Point (IU05)
– Sử dụng Internet cơ bản (IU06)

4. Làm sao để đạt được cấp độ nâng cao?

     Thí sinh phải đáp ứng đủ 2 điều kiện để nhận chứng chỉ là đã có chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và đạt tối thiểu 03 trên 09 Module nâng cao bên dưới đây:

– Xử lý văn bản nâng cao (IU07)
– Sử dụng bảng tính nâng cao (IU08)
– Sử dụng trình chiếu nâng cao (IU09)
– Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (IU10)
– Thiết kế đồ họa hai chiều (IU11)
– Biên tập ảnh (IU12)
– Biên tập trang thông tin điện tử (IU13)
– An toàn, bảo mật thông tin (IU14)
– Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án (IU15)

5. Chứng chỉ Tin học B hiện nay còn giá trị nữa không ?

 Chứng chỉ Tin học B nếu thi trước ngày 10/8/2016 vẫn có giá trị theo quy định tại Thông tư 17/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mặt khác các nhà tuyển dụng, các Cơ quan Nhà nước sẽ vẫn ưu tiên các Chứng chỉ ứng dụng CNTT mới hoặc các Chứng chỉ quốc tế hơn (như IC3, MOS).

<<< Bạn muốn xem danh sách các đơn vị được cấp chứng chỉ tin học >>>

Nếu học viên còn có những thắc mắc về vấn đề thi chứng chỉ tin học, hãy liên hệ với Ms: Dung – 0388.209.319