Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT mới nhất

Mẫu phiếu đăng ký thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản là mẫu phiếu được cá nhân người tham gia thi lập ra và gửi tới đơn vị có thẩm quyền để xin được đăng ký tham gia thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản. Mẫu phiếu đăng ký nêu rõ thông tin người tham gia thi, thời gian đăng ký thi…

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đăng ký thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản tại đây.

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

Kính gửi:

Căn cứ Quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT ban hành theo Thông tư liên tịch số 17 /2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: …………………………………………………….  Số CMTND (hoặc giấy tờ khác theo quy định):            ngày cấp ……………………………………………………………….  nơi cấp …………………………………..

Tôi đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT:

– Tên chứng chỉ (cơ bản hoặc nâng cao): ………………………………………………………………

– Tên mô đun dự thi (nếu thi nâng cao): ………………………………………………………………..

– Yêu cầu khác (nếu có): ………………………………………………………………………………………  Tại Hội đồng thi ………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

 

, ………., ngày …. tháng ….. năm ……Người đăng ký dự thi
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Để được tư vấn và hỗ trợ về kỳ thi ứng dụng công nghệ thông tin vui lòng liên hệ

– Văn phòng tuyển sinh Trường Trung Cấp Công Đoàn Hà Nội

– Địa chỉ: 272 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline:  0987.598.444 ( cô Vân)