Những chứng chỉ tin học thi công chức viên chức cập nhật 2017!

Hiện nay, có rất nhiều loại chứng chỉ Tin học khác nhau mà các bạn học viên cũng rất khó phân biệt tin học loại nào với loại nào? Cũng như các bạn công chức, viên chức không biết mình cần loại chứng chỉ như thế nào để hoàn thiện hồ  sơ của mình? Sau đây Trung tâm Tin học –  Ngoại ngữ sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho các bạn.

Câu hỏi 1: Có những loại chứng chỉ tin học thi công chức?

Trả lời: Có 2 loại chứng chỉ tin học. Đó là Tin học quốc tế IC3, MOS và Tin học theo thông tư 03/2014 – BTTTT của Việt Nam.

Hình ảnh chứng chỉ tin học quốc tế

Hình ảnh chứng chỉ tin học quốc tế

Hình ảnh chứng chỉ tin học theo thông tư 03/ 2014 BTTTT gồm 2 mẫu:

Hình ảnh chứng chỉ tin học theo thông tư 03/ 2014 BTTTT gồm 2 mẫu:

Câu hỏi 2: Chứng chỉ nào đã hết giá trị ở Việt Nam?

Trả lời: Chứng chỉ của Bộ A,B,C trước đây hết giá trị kể từ ngày 10-08-2016 theo Thông tư liên tịch số 17 thì chứng chỉ này không còn giá trị ở Việt Nam. Đồng thời, Bộ giáo dục cũng dừng bán phôi để in chứng chỉ A “bờ cờ” này nhé các bạn!

Mẫu chứng chỉ đã hết giá trị:

Mẫu chứng chỉ đã hết giá trị:

Câu hỏi 3: Các bạn cần loại chứng chỉ tin học thi công chức?

Trả lời: Các bạn thi công chức, viên chức sau ngày 10-08-2016 ở Việt Nam sẽ thi theo mẫu chứng chỉ mới đó là kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014 – BTTTT.

Sau bài viết này, chúng tôi hy vọng  sẽ giúp các bạn có sự lựa chọn đúng đắn hơn!