Quy định chứng chỉ tin học

Hiện nay, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo cùng Bộ Thông tin và Truyền thông đã kết hợp với nhau để thống nhất đưa ra những quy định  mới về chứng chỉ tin học CNTT dành cho các đối tượng có nhu cầu

Những quy định đối với chứng chỉ tin học

  • Bắt đầu từ 10/8/2016 Bộ quy định ngừng cấp chứng chỉ tin học A, B, C Theo TT17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT và những chứng chỉ A,B,C cấp sau ngày 10/8/2018 sẽ không còn giá trị

 

  • Thay vào đó Bộ áp dụng đồng bộ quy định về chứng chỉ tin học mới theo TT03/2014/TT- BTTTT về chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đối với tất cả các cán bộ, công chức và sinh viên mới ra trường

 

  • Hiện tại có 2 chứng chỉ được đồng bộ sử dụng là chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản và ứng dụng CNTT nâng cao

 

Điểm mạnh của quy định về chứng chỉ tin học mới bắt buộc các trung tâm, cơ sở đào tạo tổ chức:

  • Ttrung tâm quốc gia quản lý ủy quyền tự tổ chức thi và cấp chứng chỉ nhưng tất cả các thông tin phải được Bộ quản lý

 

  • Độ thông dụng của chứng chỉ theo TT03 được các cơ quan nhà nước

 

  • Là yêu cầu cần thiết đối với giáo viên, thi công chức ngành nghề và mở cơ hội việc làm đối với sinh viên mới ra trường

 

Điều đáng chú ý nhất ở quy định mới này là quy định về thời hạn của chứng chỉ ứng dụng CNTT theo thông tư 03 là vô thời hạn

Ứng dụng được nhiều kĩ năng trong xử lý và giải quyết văn bản nhất là các kỹ năng như Word, Excel, PowerPoint

>>> Click ngay để lấy nhanh tin học mới nhất năm 2018

Liên hệ: 0388.209.319