Thi tuyển công chức có cần chứng chỉ chuẩn kỹ năng CNTT

 Tháng 11/2016, Tổng cục thuế đã đưa ra Thông báo tuyển dụng công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016. Theo đó,  các đối tượng đều phải đạt được yêu cầu đối với chứng chỉ tin học, ngoài các đối tượng được miễn thi môn Tin học.Cụ thể như sau:

 – > Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Cũng theo thông báo này thì chứng chỉ tin học theo Thông tư 03 là cực kỳ quan trọng.

Theo quy định của các bộ thì các chứng chỉ tin học cấp trước 10/8/2016 sẽ không còn giá trị. Chứng chỉ tin học theo thông tư sẽ thay thế và trở thành yêu cầu bắt buộc.

Tuyển dụng Công chức thuế chưa bao giờ hết nóng và luôn nhận được sự quan tâm của dư luận.

Khi nộp hồ sơ thi tuyển, ứng viên cần có chứng chỉ tin học ngay. Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn chứng chỉ theo thông tư 03 để đảm bảo điều kiện nộp hồ sơ.

Nếu có những thắc mắc trong việc thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT xin hãy liên hệ với Mss. Vân (0987.598.444)