chứng chỉ tin học
Yêu cầu chứng chỉ tin học thi công chức năm 2018

Chứng chỉ tin học văn phòng chuẩn là điều kiện cần và đủ trong hồ sơ thi tuyển công chức! Một trong những điều kiện chuẩn về đào tạo và bồi dưỡng bên cạnh bằng đại học trở lên thì…

Lợi ích của chương trình tin học IC3 Spark
Lợi ích của chương trình tin học IC3 Spark

1. Lợi ích của chương trình tin học IC3 Spark Trên thế giới trẻ em được tiếp cận với công nghệ từ khá sớm, những đứa trẻ sử dụng máy tính để phát triển tư duy, trí tuệ của bản…