90% học viên mua phải chứng chỉ tin học giả

Tình hình thực tế hiện nay người dân kháo nhau đổ xô đi mua chứng chỉ tin học để phục vụ đợt thi tuyển công chức, viên chức tại các tỉnh thành trên cả nước. Do đó, đến 90% người…

chứng chỉ tin học nâng cao
Chứng chỉ tin học nâng cao – Trung tâm tin học T&G

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao được đào tạo theo yêu cầu của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao quy định tại Thông tư 03/2014/TT-TTTT của bộ Thông Tin Truyền Thông. Áp dụng cho…