Tổng cục Phòng chống thiên tai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng:

– Số lượng tuyển dụng: 37 chỉ tiêu (tương ứng 08 vị trí việc làm).

– Nơi làm việc: Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai, trực thuộc Tổng cục Phòng chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 05/03/2019 đến hết ngày 04/04/2019 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Văn phòng Tổng cục Phòng chống thiên tai.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Tổng cục Phòng chống thiên tai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019

 05/03/2019

Tổng cục Phòng chống thiên tai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng:

– Số lượng tuyển dụng: 37 chỉ tiêu (tương ứng 08 vị trí việc làm).

– Nơi làm việc: Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai, trực thuộc Tổng cục Phòng chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 05/03/2019 đến hết ngày 04/04/2019 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Văn phòng Tổng cục Phòng chống thiên tai.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

  • Đồng hồ treo tường trang trí có nhiệt kế DZ809D
    1.084.000đ
    iplaza.vn
  • Đồng hồ treo tường trang trí Z8077T mẫu 2018
    2.240.000đ
    iplaza.vn

Nguồn tin: mard.gov.vn