Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu, trong đó:

– Giảng viên: 14 chỉ tiêu.

– Giáo viên: 01 chỉ tiêu.

– Chuyên viên: 07 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 01/03/2019 đến hết ngày 30/03/2019 (trong giờ hành chính các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

13456

Nguồn tin: nghethuathanoi.edu.vn