Tuyển dụng công chức

Tổng cục Thống kê tuyển dụng công chức năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-BKHĐT ngày 28/03/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BKHĐT ngày 29/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc […]

Xem tiếp

Sở Nội vụ Hà Nội ban hành hướng dẫn thông báo chỉ tiêu tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã và phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019

Ngày 13/3/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 476/SNV-CCVC về việc hướng dẫn thông báo chỉ tiêu tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã và phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019. Thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND […]

Xem tiếp
.
.
.
.