UBND huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội tuyển dụng công chức làm việc tại UBND huyện năm 2019 như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, trong đó:

– Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị: 08 chỉ tiêu

– Phòng Lao động – Thương binh và xã hội: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cơ quan UBND huyện.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: danphuong.hanoi.gov.vn